Vyhodnocujete notifikace? Víme, čeho si všímat především

Vyhodnocujete notifikace? Víme, čeho si všímat především

Při sestavování a používání notifikací se dopouštíme celé spousty chyb. Například velice často chybujeme v tom, že těch notifikací rozesíláme až příliš mnoho. Vyšší frekvence irelevantních notifikací vede jenom ke zrušení odběru notifikací. Což jste asi neplánovali. Kromě toho děláme chybu i takovou, že nesledujeme výsledky svých kampaní. Většinou člověka uchlácholí jenom pozitivní vliv push marketingu na jeho obchodní výsledky a tím veškerý další zájem o výsledky kampaní hasne. A to je škoda. 

I když je pravdou, že mnozí lidé ani nevědí, na co konkrétního se dívat, když se metriky vyhodnocují. Jaká čísla nebo statistiky by měly člověka zaujmout? 

Zaměřujte se na dvě základní metriky

Ze všeho nejdůležitější jsou dvě metriky, a to míra otevření notifikací a dále pak míra prokliku notifikací. Co se týče míry otevření notifikací, mluvíme o počtu odběratelů, kteří přijali a prohlédli si notifikaci. Je bláhové si myslet, že si notifikace na mobilním telefonu prohlédnou naprosto všichni, kterým jste notifikaci poslali. Podle statistik si notifikaci zobrazí asi jen polovina z těch, kterým dorazí. A to za takové výsledky můžete být opravdu rádi. 

Co se týče druhé základní metriky, a sice míry prokliku notifikací, mluvíme v tomto případě o udávání počtu odběratelů, kteří v otevřené zprávě kliknou i na přidaný odkaz. Čili jedná se o odběratele, které notifikace zaujme natolik, že si otevřou i odkaz, který jste přiložili. V tomto případě je dobrým výsledkem to, když si odkaz v notifikaci otevře dvacet procent odběratelů. 

Vyhodnocování notifikace se vyplácí

Není tedy ani pochyb či sporu o tom, že vyhodnocování notifikací se vyplácí. Díky vyhodnocení sledujete vliv jednotlivých kampaní. Je důležité zjišťovat takzvaný konverzní poměr webu, který udává počet návštěvníků, kteří na dané stránce provedly příslušnou akci v poměru k celkovému počtu odběratelů.