0

Co zahrnuje stavebně technický průzkum nemovitostí?

Co je stavebně technický průzkum nemovitostí

Zalíbila se vám nějaká nemovitost, kolem které jste pravidelně jezdili po cestě z práce? Rozhodli jste se ji koupit, protože vám zkrátka natolik učarovala, a to i bez ohledu na její stáří, které se možná dotýká i několik stovek let? Než se pustíte do práce, respektive do stavebních úprav, neměli byste zapomenout na jeden velmi podstatný krok, kterým je stavebně technický průzkum nemovitosti.

Ne všechno vidíme pouhým okem

Je až klíčové si uvědomit, že ne všechno vidíme pouhým okem. Když se poprvé podíváme na naši vysněnou starší nemovitost, kterou konečně kupujeme, ani si neuvědomíme, kolik práce a úsilí budeme muset vynaložit, aby se realizovala představa v naší hlavě. A už vůbec nepočítáme, kolikrát se nám budou muset zvýšit náklady spojené s realizací představy.

Abychom si vůbec byli jistí tím, jestli se můžeme pustit do plánovaných oprav či nikoliv, musíme zařídit stavebně technický průzkum. Nemovitost musí být po technickém stavu řádně zmapována a stavebně technický průzkum nemovitosti je přesně tím, k čemu musí dojít.

Co je to stavebně technický průzkum

V praxi se jedná o několik kroků, ke kterým na stavbě (respektive plánované stavbě) dojde. Mluvíme o průzkumu základových konstrukcí, skrze které obvykle povedou sondy nebo vrty, také se mapuje vlhkostí zasažené místo (což ve starých domácnostech je prakticky na pořadu dne) a dále se provádí zkoušky pevnosti zdiva a betonu. A v neposlední řadě se vyhodnocuje, zdali ve zdech nemovitosti nekoluje zdraví nebezpečný azbest.

Trochu jiný stavebně technický průzkum bude u nemovitostí z cihel a malty a trochu jiný bude v případě dřevěných konstrukcí. V obou případech však dochází k takzvanému radonovému průzkumu a dále k průzkumu komínů nebo geodetickému zaměření objektu.

Napsat komentář