K EET se objevují první udání, na kontroly ale zatím nedošlo

EET a udáni

V souvislosti se zaváděním elektronické evidence tržeb se začaly objevovat první případy nahlášení nesprávných účtenek. Udání zachycujících špatné účtenky bylo v prvních dvou týdnech 1353 a dá se předpokládat, že se budou objevovat i v dalším období.

Jenom tři tisíciny jsou nahlášeny

Ovšem Finanční správa tvrdí, že vzhledem k množství vydávaných účtenek je uvedené číslo v podstatě zanedbatelné. Na první prosincový týden připadlo zhruba 800 hlášení o chybách, zbylých více než 500 potom na druhý týden posledního měsíce roku. Celkově přitom bylo za první dva týdny zaevidovaná přes 40 340 000 elektronických účtenek. Zmíněných 1300 je proto pro Finanční správu v podstatě nepodstatných. Procentuální vyjádření totiž mluví o třech tisícinách z celkového množství. Proto se také Finanční správa rozhodla, že tento údaj už nebude publikovat na svém webu a poskytne ho vážným zájemcům jenom na základě vyžádání.

Nahlášené případy mohou být lživé

Kde a jak je možné chyby na elektronických účtenkách nahlásit? Na Daňovém portálu visí formulář, který je možné rovnou vyplnit a odeslat. Je tam nezbytné samozřejmě vyplnit výši tržby, DIČ provozovny, ale také čas vystavení účtenky. Mluvčí Finanční správy Petra Petlachová také upozornila, že popisovaných více než 1300 udání zatím nebylo do detailu prozkoumáno. Proto není vyloučeno, že některá oznámení mohou být lživá, nebo se také vztahují na situace, kdy restaurace ještě nejsou povinny své tržby evidovat, což je třeba případ, kdy dávají jídlo s sebou. Účtenky za jídlo s sebou se totiž začnou elektronicky evidovat až od roku 2018. Zatím proto dochází ke stahování dat z evidovaných účtenek, jejich vyhodnocování teprve proběhne a na jeho základě přijdou první kontroly v prokazatelně podezřelých případech.