Připravujete si prezentaci? Vyhněte se několika chybám

Chyby v prezentaci

Tvorba prezentací je dnes um, který je nezbytný. Využijí ho nejen zaměstnanci, ale i podnikatelé, a to zejména při důležitých schůzkách se svými obchodními partnery. Tvorba prezentací není nic těžkého, je to něco, co se lidé naučí rychlostí blesku. Musí však mít na paměti několik zásad, kterých je třeba se řídit. Zejména je nutné se vyvarovat několika chybám, které i z té dobře vypadající prezentace udělají naprostý propadák. Jaké chyby máme na mysli?

Jak jsme zmínili, v současné době je tvorba prezentací um, který by měl ovládat každý. Není to nic těžkého, pokud se řídíte několika zásadními pravidly a neděláte chyby, které i z dobře vypadající prezentace udělají hrůzný zážitek, který nikdo nebude chtít opakovat.

Pojďme se zaměřit zejména chyby, kterých se velice často dopouštíme a kterých bychom se dopouštět neměli.

Prezentaci čteme

U prezentace není důležité jenom to, jak prezentace vypadá. Je nutné také dbát na samotný projev. Žádná prezentace by neměla být čtená. Je nutné prezentaci vytvořit v bodech, které budou jakýmisi odrazovými můstky pro vás jakožto řečníka. Prezentace by měla být v bodech i u toho důvodu, aby vás obecenstvo bralo v potaz. Když je v prezentaci zbytečně mnoho faktů, obecenstvo si je čte místo toho, aby věnovalo svou pozornost vám.

Jednoduchost vítězí

Pokud nepatříte mezi počítačové génie, doporučujeme vsadit na jednoduchost. Jednoduchá prezentace nikdy nikoho neurazí, navíc je mnohdy mnohem efektivnější a na pohled hezčí než grafická, složitá prezentace, která nemá hlavu ani patu.

Samozřejmě i v jednoduché prezentaci dbejte na to, ať má hlavu a patu. Každá prezentace musí mít jasný začátek a jasný konec, přes to vlak nejede. V prezentaci musí být zřetelný záměr. Je důležité říct přesně to, co by mělo být prezentací řečeno. Nechoďte kolem horké kaše, jděte přímo k věci. To obecenstvo ocení.