Čemu při výstavbě schodiště v zahradě věnovat pozornost?

Venkovní schody

Při venkovní stavbě schodišť musíme počítat s tím, že schody budou vystaveny všem přírodním vlivům a podmínkám, které se v průběhu roku extrémně liší. V létě na slunci mohou dosahovat teploty až 40°C, v zimě pak klidě i -20°C. Počítat musíme také s podstatnými vlivy dešťů. Všechny tyto faktory mohou schodiště postupně opotřebovávat, ale podstatné je jistě myslet také na fakt, že schodiště nemusí být za některých těchto podmínek bezpečné, pokud se na to nemyslí předem.

Schodiště anebo jednotlivé stupně budujeme v zahradách proto, abychom snadněji překonávali výškové rozdíly na zahradním pozemku. Všude, kde je stoupání přesahuje 10%, se mají zbudovat schody. Schody jsou také skvělým dělícím prvkem zahradního prostoru a přinášejí do něj různorodost a zajímavý prvek. S výstavbou schodů v zahradě je však třeba vzít to za správný konec. Jen schody, které dokonale ladí s okolním prostředím, jsou ty pravé schody do vaší zahrady. Schody v zahradách se nejčastěji budují z kamene, ale také z cihel, dřeva nebo litého betonu či z betonových desek. Stejně jako u materiálů použitých v zahradě ke zbudování cest a chodníků, platí u schodů totéž: povrch nesmí být hladký a kluzký, musí udržovat mírný spád rovných ploch. Jen tak se voda nebude držet na jednotlivých schodech. Pokud hodláme použít ke stavbě zahradního schodiště dřevo, musíme jej nejdříve důkladně impregnovat. Stavbu schodiště je třeba provádět a posléze i prověřit velmi pečlivě, zajistíme si tím nejen jeho trvanlivost, ale také bezpečí při jeho používání.