Co je nutné vyřídit po demolici budovy?

Co je nutné vyřídit po demolici budovy?

Pokud už životní cyklus budovy dospěl ke svému konci, je čas pro demolici. Co je potřeba vyřídit poté, co proběhnout bourací práce? Jak je to se stavební sutí? 

Než se do toho pustíte

Demolice má svá jasná pravidla. Některé dokumenty musíte zařizovat před samotnou prací, jiné zase po ukončení bourání stavby. Demoliční práce mohou začít až tehdy, kdy dostanete ze stavebního úřadu souhlasné stanovisko s tím, že se do bourání skutečně pustit můžete. Tomu předchází vyřizování povolení k demolici, ve kterém budete kromě potřebných údajů o stavbě dokládat u některých budov také souhlasné stanovisko svých sousedů. Čeká vás také odpojení od sítí. 

Odpojování od sítí

Než se do budovy zakousnou těžké stroje, musíte ji samozřejmě ještě odpojit od inženýrských sítí. Budete žádat o přeložku elektřiny, odpojení plynu, vodovodu a kanalizace. Je třeba počítat s tím, že přeložka elektřiny bude nejnákladnější položkou celého procesu, protože si jej dodavatelé elektřiny cení mnoha desítkami tisíc korun. Někdy přeložka elektřiny vyjde dokonce až na sto padesát tisíc korun. Odpojování od sítí vám může zabrat mnohem více času, než jste si mysleli, proto všechny zainteresované instituce informujte o svých záměrech v co možná největším předstihu. 

Když je zbouráno

Pokud vám demolici provádí firma, je to vždy jednodušší. Nemusíte totiž vypisovat výkaz o uložení jednotlivých stavebních komponentů na příslušné recyklační místa nebo na skládky nebezpečného odpadu, vše za vás zajistí firma. Po demolici už tak jen zajdete na stavební úřad a nahlásíte úspěšně provedenou demolici, včetně dokumentu o uložení odpadu. Úřad vám vydá potvrzení, se kterým se ještě ohlásíte na katastrálním úřadu. Ten se postará o odstranění budovy z katastru nemovitostí. 

A je hotovo. Pozemek je opět připraven, aby na něm mohly vznikat nové projekty. Demolice je zdárně u konce.