Zaměstnáváte čtyři procenta OZP, jak vám ukládá zákon?

Zaměstnáváte čtyři procenta OZP, jak vám ukládá zákon?

Osoby se zdravotním postižením jsou již nějakou dobu přímo podporovány státem. Jejich zaměstnanost se zvýšila mnohonásobně poté, co byla uzákoněna povinnost středním firmám OZP zaměstnat. Splňujete zákonné normy i vy? 

Každá střední firma

Firmy, společnosti a organizace, které přesahují 25 zaměstnanců, mají ze zákona uloženou povinnost zaměstnávat nejméně čtyři procenta osob se zdravotním postižením. Tuto povinnost přitom mají naprosto všechny firmy bez výjimky, státní i soukromé. Stát pravidelně kontroluje, zda je tato lhůta splněna a pokud zjistí nesrovnalosti a nedostatky, ukládá poměrně vysoké pokuty. Ty se v případě větších firem mohou vyšplhat k částce až jednoho milionu korun. 

Jiná možnost, jak splnit zákon

Náhradní plnění je další z možností, jak zákonem stanovené podmínky splnit. Jedná se o to, že nebudete osoby se zdravotním postižením zaměstnávat přímo, ale podpoříte jejich zaměstnanost jiným způsobem. Stanete se například odběratelem produktů nebo služeb, které organizace zaměstnávající OZP produkují. Může se jednat o pravidelný úklid vašich kancelářských nebo firemních prostor, o ostrahu majetku, nebo o další aktivity. 

Finanční odvod státu

Pokud nebudete OZP zaměstnávat přímo, nebo se nebudete účastnit ani na náhradním plnění, existuje ještě třetí možnost, jak zákon splnit. Za každou zdravotně postiženou osobu, kterou byste měli zaměstnávat, vám bude předepsána finanční částka. Vy ji budete formou finančního odvodu státu pravidelně hradit, aniž byste získali protiúčtem nějakou další hodnotu.

Výši náhradního plnění lze spočítat

Stejně jako výši finančního odvodu státu, tak i částku za náhradní plnění lze spočítat pro každou firmu zvlášť. Budete tak mít přehled o tom, v jaké minimální cenové relaci byste si měli objednat produkty nebo služby, které budou pomáhat se zaměstnaností osob se zdravotním postižením. 

Je zcela na vás, jakým způsobem zákonné povinnosti splníte.