Co obnáší založení společnosti s ručením omezeným?

Co obnáší založení společnosti s ručením omezeným?

Rozrostla se vaše živnost, a tak přemýšlíte o založení společnosti s ručením omezeným? Oproti klasickému živnostenskému přináší mnoho výhod, ale také mnoho byrokratických povinností. Založením společnosti s ručením omezeným se z vás stává právnická osoba. Tato změna se provádí zásadně u notáře a je dobré, aby vás při ní doprovázel advokát.

Smlouva musí být sepsaná pečlivě

Právník vám pomůže sepsat smlouvu se všemi náležitostmi. Pokud společnost zakládáte jako jednotlivec, postačí vám sepsat zakladatelskou listinu. Pokud bude zakladatelů více, musíte sepsat společenskou smlouvu, kterou musí ověřit notář. Ideální je také nechat účastníky podepsat čestná prohlášení a podpisové vzory budoucích jednatelů. Jednatel může být pouze osoba s čistým trestním rejstříkem. Musí být dohodnuté a sjednané sídlo společnosti.

Po samotném založení se budete muset vydat i se smlouvou do banky, kde si založíte speciální bankovní účet, na který se bude vkládat základní jmění. Společnost následně musíte ohlásit na živnostenském úřadu a získat živnostenské oprávnění. Vaše další cesta tedy povede na živnostenský úřad, kde zaplatíte správní poplatek a doložíte titul k užívání sídla.

Kde všude musí být společnost registrovaná?

Následně musíte podat žádost o zanesení do obchodního rejstříku, a to do 90 dnů od založení společnosti. To může provést i notář, který připravoval podklady. Do 30 dnů se musí společnost registrovat na finančním úřadu k příslušným daním. Společnost s ručením omezeným musí zároveň nechat zapsat skutečného vlastníka, tedy osobu, která může přímo nebo nepřímo vykonávat rozhodující vliv ve společnosti.

A jaké jsou výhody založení společnosti s ručením omezeným? Především budete u zákazníků nebo odběratelů vzbuzovat větší důvěru než jako fyzická osoba. Pokud by se vám v podnikání nedařilo, ručíte pouze majetkem firmy a podnikáte pod vlastním názvem. Pokud se ve firmě sami nezaměstnáváte, ale vyplácíte si podíl ze zisku, můžete výrazně ušetřit na odvodech.