I v administrativě se musí dodržovat bezpečnost práce

I v administrativě se musí dodržovat bezpečnost práce

Administrativa rovná se v mnoha očích práce v kancelářích za stolem. Při této představě si jenom málokdo vybaví nutnost zaměstnavatele také zajistit bezpečnost práce na pracovišti. BOZP a PO se však vztahují i pro tuto pracovní náplň a zaměstnavatelé na to musí myslet. Upozorňuje na to ostatně i firma Extéria, která ví, že mnohé společnosti plní svou zákonnou povinnost spíše jen formálně, ovšem v praxi je situace zcela jiná. 

Každý zaměstnavatel musí plnit své zákonné povinnosti

Je důležité si uvědomit, že každý zaměstnavatel musí plnit své zákonné povinnosti. A ty jsou řádně předepsané, tkví v konkrétní předepsané dokumentaci, v nutnosti proškolit zaměstnance a také seznámit je se všemi možnými riziky, která jsou spojena s nedodržováním pracovních postupů nebo technických postupů při správně a obsluze zařízení. 

V případě, že pracujete v administraci nebo jste zaměstnavatelem těch, kteří administraci vykonávají, je nutné apelovat hlavně na školení BOZP, dále také na školení řidičů, pakliže se mezi nimi nachází a patřičné zpracování dokumentace kategorizace práce. 

I zde se přidělují ochranné osobní pomůcky

U administrativní práce ve vzduchu kralují spíše domněnky než podložená fakta. Zejména v rámci bezpečnosti práce si myslíme něco, ale nakonec je to zcela jinak. Například se domníváme, že v rámci vykonávání administrativní činnosti nemusíme řešit ochranné osobní pomůcky, ale není tomu tak. Přidělení ochranných osobních pomůcek je nutné i v této branži a také zde slouží k ochraně zdraví při práci. 

Stejně tak lidé pracující v administraci musí absolvovat lékařskou prohlídku, a to ideálně hned po nástupu do zaměstnání. Zaměstnanec dále musí být seznámen s možnými riziky na pracovišti, i když z drtivé většiny pracuje z pohodlí domova, což musí být stvrzeno podpisy obou stran.