Dopady závislosti na alkoholu na rodinný život

Dopady závislosti na alkoholu na rodinný život

Alkoholismus je závažná choroba, která ovlivňuje nejen samotného pijáka, ale i jeho nejbližší okolí. Rodiny, ve kterých rodiče užívají alkohol, jsou častěji ohroženy vznikem konfliktů, problémy s výchovou dětí a rozpadem manželství. Léčba závislosti na alkoholu (stejně tak léčba závislosti na drogách) je pak bez podpory nejbližších daleko těžší.

Příčinou alkoholismu může být deprese, životní krize nebo finanční problémy, od kterých se člověk snaží uniknout. Problémy spojené se zvýšenou konzumací alkoholu se klasifikují především jako zdravotní, avšak ani dopad na rodinu není zanedbatelný.

Dopady na partnera

Zpočátku se závislý člověk snaží svůj problém s alkoholem utajit. Tím dochází ke zhoršení komunikace, zničení vzájemné důvěry a zpřeházení hodnot. Závislý partner přestává postupně plnit všechny své rodinné funkce – zanedbává výchovu, nedochází k sexuálnímu styku, přestává přispívat do rodinného rozpočtu (naopak ho často nadměrně zatěžuje) a nedokáže rodině poskytnou bezpečné prostředí.

Partner osoby závislé na alkoholu se kromě ztráty důvěry a snížení frekvence sexuálního styku se často musí vypořádat s projevy agrese a nesmyslnou žárlivostí vlivem alkoholické paranoidní psychózy.

Dopady na děti

S následky alkoholismu se potýkají především děti, a to už v období těhotenství. Pokud těhotná žena konzumuje alkohol, hrozí rozvinutí fetálního alkoholového syndromu. Ten se projevuje odlišným vzhledem, nízkou porodní váhou, a především postižením centrálního nervového systému a poruchou intelektu.

Pokud děti vyrůstají v rodině, kde jeden nebo oba z rodičů jsou závislí na alkoholu, i ony mají v dospělosti k alkoholismu větší sklony. U dětí alkoholiků se mohou už v dětství vyskytnout různé formy duševních poruch a odchylek v psychickém vývoji, což negativně ovlivňuje jejich schopnost začlenit se do kolektivu. Mívají horší prospěch, bývají častěji nemocné, nemají žádné koníčky a později se hůře uplatňují v pracovním i společenském životě.