Jak zabránit zatékání a příliš vysoké vlhkosti v dřevostavbě?

V posledních letech přibývá takzvaných dřevostaveb. Pokud lidé staví dům, většinou se rozhodují pro to nejlevnější a také nejrychlejší řešení, čímž ostatně dřevostavba jako taková je. V kvalitním provedení vám ji postaví například firma ORCAN GROUP s.r.o., o které se dočtete v recenzích na internetu. Na kvalitě stavěné dřevostavby opravdu záleží. Čím kvalitnější dřevostavba bude, tím menší je pravděpodobnost, že vás překvapí v domácnosti vlhkost a tedy i nevítaní hosté zvaní plísně. 

U dřevostaveb je potřeba věnovat pozornost zabránění zatékání, a právě i hromadění vlhkosti. Samozřejmě tento problém může postihnout naprosto každý dům, i ten zděný, ale v případě dřevostaveb mohou tito nevítaní společníci napáchat řadu velkých škod, jako je například hniloba dřeva nebo poškození dřevěných nosných konstrukcí. 

Parotěsné pásky jsou spasiteli

Abyste předcházeli vlhkosti či případnému zatékání, je důležité zatěsnit spáry oken, a to minimálně z interiérové strany. To lze provést takzvanou parotěsnou páskou, které lze použít i ze strany vnější, ovšem v tomto případě volte pásky voděodolné.

Je důležitá co nejlepší tepelná izolace

V případě dřevostaveb se nesmí šetřit na tepelné izolaci. Ideální jsou tedy okna s trojsklem, klidně i s teplým meziskelním rámečkem, který bude zabraňovat úniku tepla. Pokud budete investovat do kvalitní izolace, vyhnete se tím pádem drahému vytápění. V opačném případě budete muset platit za dražší vytápění, jelikož se teplo nebude v příbytku příliš zdržovat. 

Na oknech až tak nezáleží

Pro dřevostavby jsou vhodné prakticky všechny druhy oken. Pokud budou všechna opatřená parotěsnou páskou a pokud se nebude šetřit na izolačních opatřeních, vyhnete se zatékání a případně i vyšší vlhkosti s jakýmikoli okny. Nezáleží tedy na tom, jestli se rozhodnete pro hliníková okna, okna plastová nebo okna dřevěná.