Jaká pravidla bude mít práce z domova?

home office

Home office čili práce z domova je snem mnoha zaměstnanců. Pokud na tohle téma přijde řeč, argumentují tím, že tak dokážou zastat mnohem víc práce a výhodné je to i pro firmy, které tak ušetří náklady. V současnosti se bude na vládě projednávat návrh, který upravuje pravidla práce z domova. Jde o novelu zákoníku práce. Vypadá to, že se podaří připravit kompromis přijatelný pro obě strany – zaměstnance reprezentované odbory i zaměstnavatele. Finance patří v práci většinou na první místa důležitosti, ale něco jako home office nezasahuje do peněz a navíc přispívá k lepší spokojenosti zaměstnanců.

O poznání mírnější návrh

Jde především o to, že pravidla, kterými se práce z domova bude řídit, budou velmi podrobná a budou přesně určovat práva a povinnosti obou stran. Proti původnímu návrhu, který ministerstvo práce a sociálních věcí předložilo, je ale ten nový o poznání mírnější. Zaměstnanci i zaměstnavatelé se proti původnímu plánu velice přísné regulace postavili, a proto došlo k jeho úpravě.

Podařilo se vytvořit kompromis

Co bude nový návrh vlastně upravovat? Především jde o to, zda budou mít zaměstnanci pracující z domova nárok na proplacení nákladů za telefon nebo internet. Podle nyní připraveného návrhu ho budou mít jenom ti zaměstnanci, kteří již pracují z domova delší dobu a pravidelně. Sami zaměstnavatelé totiž upozorňují na fakt, že pokud zaměstnanec pracuje z domova jenom občas a nárazově, je velice obtížné náklady na telefon a internet vůbec rozšifrovat a částka by se stanovovala jenom velmi obtížně. S tím souhlasí i Českomoravská konfederace odborových svazů.

Odstranil se sporný bod

Poté, co se obě strany dohodly, může návrh projednat vláda. Právě náklady spojené s „prací konanou mimo pracoviště“ totiž byly sporným bodem. Původní návrh obsahoval například pravidlo, že pokud je třeba zajistit pro práci z domova určité podmínky, musí to provést na své náklady zaměstnavatel. Také musí platit kompenzaci, používá-li zaměstnanec vlastní počítač, internet a telefon. V novém návrhu už je to jinak a zdá se, že kompromis má šanci na úspěch.