Silná geometrie a měkký řez

freza

Funkční princip frézy S-Cut SC-UNI umožňuje díky unikátnímu provedení velké věci. Její břity jsou ve tvaru S. Zajímavé je také extrémně nestejné dělení, které potlačuje chvění vyvolané procesem obrábění. To pak vytváří z této frézy opravdu vysoce kvalitní nástroj, který je v rámci srovnávacích testů jasným vítězem. Nově vyvinutá geometrie frézy S-Cut SC-UNI společnosti WNT přestavuje nový pokrok v oblasti HPC obrábění. Je již přihlášená jako patent. Inovativní a technicky vyspělá geometrie a materiál ze slinutého karbidu, vysoká tichost chodu a životnost převyšuje další HPC frézy.

Nový kvalitní nástroj byl vyvinut po intenzivním výzkumu realizovaném ve spolupráci s Institutem pro testování a certifikaci. Fréza se vyznačuje především měkkým řezem a tichým chodem. Výsledná kvalita opracovaných povrchů je pak znát. Díky provedení je fréza garancí zvýšení rychlosti posuvu a procesní spolehlivosti, která vede ke snížení veškerých obráběcích časů a s tím spojených výrobních nákladů. Nižší míra chvění přináší delší životnost. Zvláštní pozornost si také jistě zaslouží profil řezné křivky zhotovený ve tvaru S, který odpovídá polynomu 3. stupně. Ten dává břitu nestejný úhel přímo v délce šroubovice. Jestliže se podíváte na esovitou křivku břitu, tak se úvodní větší úhel stoupání velmi plynule zmenšuje. Jakmile se dostanete k inflexnímu bodu funkce, tento úhel stoupání se opět symetricky zvětšuje. Takovýto větší úhel hned na začátku řezné hrany pak umožňuje mnohem snazší a měkčí vniknutí frézy přímo do řezu. Současně dochází k minimalizaci poškození u přední řezné hrany.

Strmější úhel, který je ve střední části šroubovice pak také zmenšuje podíl styčné plochy. To následně vede i k nižší řezné odporové síle. Vše zajišťuje velmi dobrou stabilitu a je velmi vhodné pro HPC frézování. Větší úhel umístěný na konci šroubovice, kdy břit vystupuje zase z materiálu, umožní snazší vyjetí frézy z tohoto řezu. Dochází tak k eliminaci vibrací a snížení tvorby častých otřepů na hraně obrobku. Zvyšuje to řezný výkon, eliminuje vibrace a omezuje emise hluku při obrábění. Dalším bonusem je nižší potřebný příkon tohoto stroje. Ten má pak pozitivní vliv na zatížení vřetena a jeho energetickou spotřebu.