Nové izolační materiály jsou stále lepší

Nové izolační materiály

Tak jako každý obor prochází mnoha změnami a inovacemi, tak i ve stavebnictví se setkáváme s novými trendy, konkrétně s materiály. Mají rok od roku lepší parametry, jsou důmyslnější a propracovanější, než ty dosavadní, výjimkou nejsou ani izolační materiály.

Kdysi se střechy nijak neizolovaly, většinou jako tepelná izolace sloužila skladovaná sláma nebo seno. Později se je lidé snažili nahrazovat různými materiály a prvky. Pak se začaly vyrábět izolace, které známe dnes, nebo jim podobné. I v oboru izolací se podařilo vyvinout hmoty, které při menší tloušťce překonají dosud používanou minerální vatu či pěnový polystyren. Protože teplý vzduch stoupá vzhůru, je zapotřebí snížit tepelné ztráty ploch, kterými zahřátý vzduch může nejvíce unikat. Týká se to jak stropů, tak střech, které by měly být opatřeny tepelnými izolacemi. V současné době existuje více druhů izolačních materiálů, které se od sebe liší svými vlastnostmi a cenou. Prvotní je si vždy uvědomit, k čemu nám vlastně bude tepelná izolace sloužit. Primárně samozřejmě k tomu, aby neměl dům v zimě velké tepelné ztráty. Neméně důležitá je i ochrana před tepelnými zisky v letním období a také získání akustické pohody. Dbejte proto vždy, pokud možno, na nejlepší vlastnosti izolačních materiálů.