Ochrana proti vlastní blbosti

Ochrana proti vlastní blbosti

Oč drzeji a troufaleji to může znít, o to pragmatičtější jsou důsledky. Člověk je nejen tvor omylný, ale rovněž nešikovný, a tak se čas od času přihodí, že způsobí škodu sám sobě nebo svému okolí. Zejména co se týká rozbitých věcí a poškození majetku třetí osoby, klade se velký důraz na zdokumentování a vyrovnání škod. Velmi dobrou službu zde udělá pojištění odpovědnosti.

Pojištění odpovědnosti, neboli pojistka na blbost, chrání člověka před důsledky nešťastných náhod. Vytopili jste sousedovi byt? Rozbili mi okno? Poškodili jste omylem jeho majetek? Nebo jste svou neopatrností shodili zboží z regálu v obchodě? Stát se může cokoliv. Ochrana před vlastní destruktivností je volbou k nezaplacení.

Doma i v práci

Pojištění občanské odpovědnosti se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu způsobenou činností, která je v občanském životě běžná a chrání spolu s pojištěným automaticky i celou jeho rodinu. Platí celosvětově a je sjednáváno bez spoluúčasti, což je pro pojištěnce velmi výhodné.

Obdobný princip vlastního bezpečí lze sjednat skrze pojištění odpovědnosti zaměstnance za škodu.  Tato pojistka se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, kterou způsobil jako zaměstnanec svému zaměstnavateli při plnění pracovních úkolů v pracovně-právním vztahu.

Ochrana proti vlastní blbosti

Kdo zaplatí škodu?

Přestože zaměstnanec je povinen podle Zákoníku práce zaplatit svému chlebodárci náhradu pouze ve výši čtyř a půl násobku svého platu, v praxi je to dost peněz, které by při jednorázovém vydání v rodinném rozpočtu chyběly.

 

Na pomoc tak přispěchá likvidátor, který sepíše škodní událost. Dobré pojištění zvládne vyřešit jakkoliv tíživou situaci a vždy vás podrží nad vodou. Má široký rozsah pojistné ochrany a limit spoluúčasti jen do 5 tisíc. Je v zájmu zaměstnance i jeho zaměstnavatele, aby taková pojistka sjednaná byla a provázela vás v dobách dobrých, ale hlavně zlých.