Pomůžeme vám s vašim podnikáním

Pomoc s podnikáním

Podvojné účetnictví vzniklo už v 15. století. Od té doby bylo sice zdokonaleno, převedeno na počítač, ale nebylo dodnes překonáno. Je naprosto nezbytným základem pro finanční hospodaření a bez znalosti jeho principů nelze žádný hospodářský celek finančně řídit.

V podvojném účetnictví se všechny položky zapisují – asi nás to nepřekvapí – dvakrát. Dvojí zápis je sice složitější a účetnictví náročnější na pochopení, ale má však mnoho neocenitelných výhod. Vytváří dokonale provázaný systém, který v nepřetržitém toku zachycuje vše, co se v něm děje. Umožňuje automatickou kontrolu všech vedených účtů a položek a také kontrolu účetních závěrek, tj. závěrečných výkazů. Zápisy je možné podrobit analýze, která nám poskytne informace o skutečné finanční situaci. Výkazy podvojného účetnictví jsou vlastně rovnice o dvou stranách a musí se rovnat. Nevíte si s vedením svého účetnictví rady, oslovte společnost, která vám povede veškerou číselnou agendu, týkající se vaší firmy.