Tepelné izolační materiály nabízejí zajímavá řešení

Tepelná izolace

Tepelné izolace jsou jednou ze základních součástí stavby, neobejdeme se bez nich, jejich vhodným výběrem i aplikací významným způsobem ovlivníme úroveň kvality celého objektu. Ovšem od doby, kdy byla k dispozici pouze skelná vata a IPA, uplynulo naštěstí mnoho času. Dnes pro každý účel existuje mnoho variant, z nichž si musíme umět vybrat.

Tepelná izolace patří k základním stavebním materiálům úzce spojeným s požadavkem lidí udržet v budovách co nejefektivněji potřebnou tepelnou pohodu. Tepelně izolačními úpravami se snažíme zabránit ztrátám tepla nebo obráceně chráníme stavební dílo před nežádoucími účinky působení tepla (v letním období). Ne, určitě všechny izolace nejsou stejné. Člověk musí pochopit, v čem spočívá rozdíl, pokud chce být dostatečně informován, než zvolí vhodný materiál, který chce použít a dosáhnout zároveň dobré investiční návratnosti. Jedním z hlavních aspektů je tloušťka materiálu. Při zajištění srovnatelného tepelného výkonu je tloušťka jednotlivých materiálů opravdu rozdílná. Nejdůležitější paramter je chování izolace v průběhu času. Koneckonců je to investice, o které se předpokládá, že bude “na doživotí” a že chrání životní prostředí. To vše se stane realitou jen tehdy, pokud je izolace odolná. Správně zvolená izolace šetří vaší peněženku.