Chcete vylepšit svoji finanční situaci? Začněte s tvorbou domácího rozpočtu

Cíl rodinného rozpočtu je úplně stejný jako rozpočtů firemních nebo státních – dosáhnout vyrovnanosti. Nemůžete si žít nad poměry. Cesta, jak v domácnosti ušetřit, začíná právě vedením rodinného rozpočtu. Prvním krokem k úsporám je zmapování všech výdajů.

Plán musí být podrobný

Chcete-li získat opravdu objektivní přehled o tom, kolik peněz vydáte v domácnosti na jaké účely, připravte si tabulku pro finanční rozvahu, kde budou na jedné straně příjmy, na druhé výdaje. Zahrňte do ní všechny členy rodiny a jejich potřeby včetně dětí a jejich výdajů souvisejících se školou, jinak plán nebude objektivní. Nemá také smysl psát tam položky typu „přibližně tolik vydám za jídlo“. Jedině ze skutečně přesného přehledu vytěžíte použitelná data. To znamená, že je třeba evidovat, kde jste jídlo nakupovali, v jaké výši a co. Pomůže vám to se zorientovat i v cenách. Možná zjistíte, že vydáváte za jídlo nepřiměřeně vysoké částky. Podrobnou analýzou pak dojdete k tomu, že nakupujete denně v blízké večerce, která má poměrně vysoké ceny. Efektivnější proto bude udělat jednou či dvakrát do týdne větší nákup v nedalekém supermarketu. Získáte přehled o tom, kde máte rezervy.

Nepravidelné výdaje musíte předvídat

Rozdělte si výdaje na základní a dále nadstavbové. Do první kategorie spadá nájem, jídlo, telefony, energie – tyto výdaje mají jednoznačnou prioritu. Další výdaje pak zahrnují kulturu, sport, volný čas, kosmetiku, koníčky. Vždy si zapisujte jenom čisté příjmy, hrubé jsou matoucí a vy potřebujete vědět, kolik peněz máte reálně k dispozici. Nepravidelné příjmy zapisujte také čisté a raději s nimi v rozvaze neoperujte. Pokud budou, stávají se rezervou. Naproti tomu s nepravidelnými výdaji operovat musíte a měli byste je dokázat předvídat. Například blíží se zima – děti možná už urostly zimnímu oblečení z loňska, bude třeba jim koupit nové – je tedy už během podzimu třeba tvořit rezervy. Jakmile se naučíte plán tvořit a pracovat s ním, dostanete se do fáze, kdy budete odhalovat možnosti, kde je reálné ušetřit.