Co si pohlídat při schvalování práce formou home office?

Co si pohlídat při schvalování práce formou home office?

Bezpečnost práce – jedna z klíčových věcí, kterou je nutné zajistit, ať už pracovníci vykonávají svou pracovní náplň z pohodlí domova nebo ze svého pracoviště sjednaného v pracovní smlouvě. Aby bylo ochráněno jejich zdraví, to pohlídá firma Extéria, o které se dočtete v mnoha referencích a recenzích na internetu. Myslí samozřejmě i na to, co se nesmí zanedbat při vykonávání náplně práce z domova, a tímto se ostatně nyní budeme zabývat. 

Zákoník práce umožňuje vykonávat práci i z domova

I když se s příchodem koronavirové pandemie mnozí zaměstnavatelé kroutili nad tím, že by své pracovníky poslali vykonávat náplň jejich práce domů, zákoník práce jim tento krok posvětil. Říká totiž, že pokud bude zachována bezpečnost, může zaměstnanec vykonávat svou náplň práce i na jiném dohodnutém místě, tedy v tomto případě ve svém vlastním příbytku. 

Pokud uvažujete nebo jste donuceni své zaměstnance povolat do domácí kanceláře, mějte však na paměti několik věcí, konkrétně několik kroků podstupte.

Co si pohlídat, když začne pracovník fungovat z domácí kanceláře

Úkolem každého zaměstnavatele, který chce zachovat bezpečnost při práci svých zaměstnanců, je, aby si zkontroloval adekvátní místo v bytě a jestli je umístěno správně. Pokud ano, je jeho povinností zajistit pracovní kout vhodným stolem a židlí, dále také musí zkontrolovat ergonomické uspořádání obrazovky a klávesnice. 

Samozřejmě musí poučit své zaměstnance o rizicích pracovních úrazů a také o důležitosti rozvržení pracovní doby a přestávkách na jídlo. 

Zaměstnance je tedy jinými slovy nutné proškolit, a to i kvůli používání konkrétních zařízení nebo nástrojů. Ideální je vyhotovit místní provozně bezpečnostní předpis, také kontrolní seznamy nebo jinou podobnou dokumentaci bezpečnosti práce.