Jaké postihy hrozí za nedodržení BOZP a další odpovědi na časté otázky

Jaké postihy hrozí za nedodržení BOZP a další odpovědi na časté otázky

Problematikou bezpečnosti práce se musí zabývat naprosto každý podnikatel. Každý podnikatel čili zaměstnavatel se musí starat o to, aby došlo ke zvýšení bezpečnosti práce a aby se předcházelo vzniku úrazů. Bohužel se mezi námi najde více jak čtyřicet procent jedinců, kteří nevědí ani to, co to BOZP či PO je. Pro ty je tu firma Extéria, která je předním poskytovatelem poradenství v oblasti BOZP a PO. Na internetu se o firmě dočtete v mnoha referencích a recenzích. Právě zmíněná firma se vám může postarat o BOZP a PO, případně vám může odpovědět na otázky, které si často pokládáte. Na několik často pokládaných otázek odpovíme i my. 

Jaké postihy hrozí, když se BOZP nedodrží?

Většina zaměstnavatelů si pokládá jednu jedinou otázku, a sice jaké hrozí postihy za nedodržení BOZP. Za nedodržení povinností vztahující se na BOZP hrozí obrovské pokuty, které se mohou dostat až do milionů korun. A to jsou částky, které mnohé podnikatele mohou dostat do krachu. Proto raději investujte čas a splňte vše, co splnit musíte v rámci bezpečnosti práce. 

V jakých odvětvích se nejčastěji chybuje?

Podle statistik dochází k největšímu pochybení v rámci BOZP ve stavebnictví. Právě v tomto odvětví se kontroly setkávají s nedůsledností, neznalostí, dokonce s nekoordinovaností práce se zvýšenou mírou rizika. Nemůžeme se proto divit tomu, že nejvíce úrazů vzniká právě ve stavebnictví. 

Obecně se však chybuje především ve výchově a výcviku zaměstnanců. 

Jaké jsou hlavní povinnosti v rámci BOZP?

Samozřejmě povinností, které musí podnikatel splnit v rámci BOZP, je mnoho. K hlavním povinnostem však patří zajištění pravidelného školení zaměstnanců, také vyhotovení a následné aktualizování dokumentace vztahující se na bezpečnost práce. Musí také pravidelně docházet ke kontrolám, a to jak pracoviště jako takového, ale i jednotlivých zařízení, které se ve firmě nachází a s nimiž se dnes a denně pracuje.