Paniková klika a její výhody

Paniková klika a její výhody

Víte, jak funguje paniková klika a kdy se vám hodí? V první řadě je třeba pochopit, jak vlastně panikové kování funguje. Zjednodušeně řečeno, jak už ze samotného názvu kování vyplývá, jde o řešení navržené v rámci prevence proti vzniku jakékoliv paniky. Panikové kování je tedy mechanická část na dveřích, která je zejména určená do velkých prostor a místností. Paniková klika umožňuje otevření dveří a hlavně vstup do všech únikových prostor. Používá se zejména u nouzových únikových východů. V případě jakéhokoliv ohrožení osob nacházejících se v uzavřené místnosti lze dveře, které jsou osazené panikovým kováním, kdykoliv lehce otevřít.

Toto kování může být také napojeno na bezpečnostní systémy, které jsou napájené elektřinou. Tyto dveře je ale přesto možné otevřít i v případě náhlého výpadku proudu. Každé panikové kování musí být opatřeno také certifikátem společně s všeobecným stavebním posudkem. Umístění panikového kování se provádí formou návrhu projektantem nebo architektem. Je třeba také rozlišovat příčné panikové kování a klasickou panikovou kliku. Velmi často se setkáme s příčným panikovým kováním, nebo také s takzvanou panikovou hrazdou. Použití tohoto kování přesně upravuje norma ČSN EN 1125, která stanovuje, že v případě, kdy je v budově větší počet osob, což je udáváno na 200 a více osob, které nejsou s daným provozem a prostory budovy řádně obeznámeny, musí být právě všechny dveře nouzových východů na únikových cestách vybaveny tímto příčným panikovým kováním.

V ostatních případech, třeba v případě nižšího počtu osob než je 200, pak toto upravuje norma ČSN EN 179. V takových případech pak lze použít klasickou panikovou kliku. V praxi se používají panikové kliky v zásadě jako bezpečnostní opatření. Vedle funkce otevírání dveří ve velkých prostorách a místnostech vždy umožňuje volný průchod ve všech krizových situacích. Panikovou kliku proto často můžeme vidět například v divadlech, kinosálech, v konferenčních místnostech, na diskotékách a dalších prostorách. Používá se na všech místech, kde má přístup velký počet lidí.