Jak se řeší situace ve firmě, kde stal pracovní úraz?

Pracovní úraz

Stane-li se na pracovišti úraz, je nutné provést určité kroky. Pracovní úrazy nejsou žádné výjimky, naopak. V Česku je úrazovost vysoká. Kde všude máte pracovní úraz nahlásit a jak jej zdokumentovat?

V Česku se ročně zraní až 50 tisíc lidí. V Evropské unii následkem úrazu zemře okolo 7500 lidí ročně. Náklady na léčení, pobyt v nemocnici a doživotní úrazové důchody stojí průměrně přes 20 miliard ročně.

Pracovní úrazy jsou pro každou firmu nepříjemné, ale málokterá se jim vyhne.

Rozebereme si nyní podrobně, co vše taková situace obnáší, komu se hlásí, na koho se firma musí obrátit a jaké podklady si případně musí připravit.

Nároky zaměstnance

Je-li důsledkem pracovního úrazu poškození zdraví zaměstnance, má nárok na náhradu za ztrátu na výdělku, bolest a ztížení společenského uplatnění, nákladů spojených s léčením a věcné škody.

V případě, že je důsledkem pracovního úrazu smrt zaměstnance, musí zaměstnavatel poskytnout náhradu účelně vynaložených nákladů spojených s léčením zaměstnance, přiměřených nákladů spojených s pohřbem, nákladů na výživu pozůstalých a věcné škody. Pokud zaměstnanec není po pracovním úrazu schopen vykonávat dosavadní práci, má zaměstnavatel povinnost přidělit mu jinou práci. Není-li v možnostech zaměstnavatele přidělit zaměstnanci práci přiměřenou jeho zdravotnímu stavu, jde o překážku v práci na straně zaměstnavatele. V krajním případě je nemožnost vykonávat dosavadní práci kvůli pracovnímu úrazu důvodem pro dání výpovědi zaměstnanci. V případě, že je pracovní úraz důvodem výpovědi či dohody o rozvázání pracovního poměru, má zaměstnanec nárok na odstupné ve výši nejméně dvanáctinásobku průměrného výdělku.

Zaměstnavatel je dále povinen vést úrazy v knize úrazů, a to v psané nebo elektronické podobě. Pokud tyto záznamy nevede, dopouští se přestupku. Za něj lze zaměstnavateli uložit pokutu až do výše 400 tisíc korun.