Co se řadí mezi obnovitelné zdroje energie? Jak je využít doma? 

Co se řadí mezi obnovitelné zdroje energie? Jak je využít doma?

V mnoha případech si přejeme snížit energetickou náročnost na bydlení. K tomu nám může posloužit využívání některých zdrojů energie z přírody. Jak na to? 

Sluneční energii proměníme v elektřinu

Fotovoltaika byla objevena fyzikem Becquerelem již v průběhu 19. století. Trvalo ale ještě několik desítek let, než se podařilo proměnit sluneční energii v elektrickou. Fotovoltaická elektrárna dnes může zdobit každou běžnou střechu a snižovat tak výdaje za elektřinu široké populaci. Energie ze slunce se řadí mezi obnovitelnou. 

Energie větru je neutuchající

Dokud na naši planetu bude svítit slunce a bude zde atmosféra, vždy bude docházet ke změnám počasí. Proto je potřeba se snažit co nejvíce využívat síly větru. Větrné elektrárny mají stále modernější podobu a slouží k ekologické výrobě elektrické energie. I tento zdroj se považuje za obnovitelný. Nic se při výrobě energie nespaluje, nevzniká nebezpečný odpad. 

Tepelné čerpadlo zpracuje energii

Podle šestého paragrafu a třetího odstavce zákona číslo 406/2000 Sb. je tepelné čerpadlo považováno za přístroj, který dokáže vyrábět energii z obnovitelných zdrojů. Tepelné čerpadlo tak dokáže odebírat teplo například ze vzduchu, země, ale také z vody a přemístit ji do soustavy. Získáváme tedy teplo, nikoliv elektrickou energii. 

Vodní energie vyrábí elektřinu

Také zdroj energie z vody je pro lidstvo důležitým. Vodní turbíny se snaží o produkci elektrické energie, kterou lidstvo potřebuje pro svůj běžný provoz. Mezi největší hydroelektrárny na světě se řadí Tři soutěsky v Číně a Itaipú na hranici Paraguaye a Brazílie. 

Bioenergie

Dalším zdrojem obnovitelné energie je biomasa. Tu můžeme přeměnit například na plynný methan, na bionaftu, nebo také na ethanol. V poslední době se vědci snaží přijít na způsob, jak účinně zkapalnit biomasu a celulosový ethanol. 

Toto jsou některé obnovitelné zdroje energie.