Peníze ve vztahu a společný účet

peníze ve vztahu

Pokud domácí ekonomika funguje lépe odděleně, druhá polovička pak nemusí stále škemrat o peníze na velký nákup nebo kapesné do hospody. Na druhé straně, když hospodaříte dohromady, nemusíte zbytečně platit poplatky za více účtů, pořídíte-li si společný. Pokud se rozhodnete zřídit si jeden účet, je třeba rozhodnout, kdo bude jeho majitelem a s jeho rozhodovací pravomocí. Druhý partner bude v roli disponenta s omezenými právy. Existuje totiž jen minimum možností, kde je možné si zřídit společný účet určený pro více spolumajitelů se stejnými pravomocemi.

Kdo se stane hlavou účtu

Disponentem může být kdokoliv, banky nepožadují příbuzenský vztah. Většina bank neomezuje počet disponentů. Disponent má přístup k penězům, ale jeho práva jsou také značně omezená. Záleží jen na majiteli, co mu pak dovolí. V naprosté většině případů může pak peníze vybírat, ukládat, nastavovat jednorázové i trvalé příkazy a používat internetové bankovnictví. Nemá naopak právo provádět změny účtu a zasahovat do smluvních parametrů. Majiteli účtu přísluší práva související s vedením a správou účtu, může měnit parametry účtu, zřizovat a rušit disponentská práva a nastavovat těmto disponentům také limity pro bankovní transakce. Pouze majitel může zažádat o půjčku, provést mimořádnou splátku a disponentovi nechat zřídit platební kartu.

Práva a povinnosti

Pokud se z rozhodnete disponenta zbavit jeho práv nakládat s penězi na tomto účtu, není mu to povinen dopředu oznámit a není to ani povinnost banky. A tak se často stává, že se to disponent dozví, až mu bankomat odmítne vydat požadovanou částku. Když majitel účtu zemře a neomezil disponentova práva na dobu svého života, může disponent s penězi nakládat i nadále ve většině bank. Banka pokračuje v přijímání peněžních prostředků, ale i výplatách a platbách z účtu. Je-li stanoven správce dědictví, je s ním pak jednáno jako s majitelem účtu. V tomto případě banka čeká na ukončení vašeho dědického řízení a na pravomocné rozhodnutí určující, jak bude s financemi na účtu naloženo. Můžete si být i rovni a mít plnohodnotný účet. Snese to jen pevný vztah. Nebuďte zaslepeni jen láskou a zvažte vždy všechna pro i proti v době naprosté pohody, ale i s výhledem do budoucna.