Postup, jak zlikvidovat motorové vozidlo

Postup, jak zlikvidovat motorové vozidlo

I když to pravděpodobně neslyšíte rádi, ale čtyřkolý mazlíček, který vám nyní dřímá v garáži, má svou výpovědní lhůtu, která právě běží. Bohužel se jedná pouze o stroj, jenž se každým dalším použitím opotřebovává. Scénář pak končí tím, že automobil odchází ze služby a vaším úkolem je ho ekologicky zlikvidovat. Ale jak na to?

Ekologická likvidace vozidel je zkrátka něco povinného. Nemluvíme o kroku, který můžete překročit, to nikoliv. Jedná se o nutnost, respektive úkol, který po vypovězení služby vozidla musíte splnit. Je to zkrátka podobné, jako když si musíte vyměnit pneumatiky v pneuservisu, když se střídají roční období. 

Předejte vůz odborníkům

Jen málokdo si uvědomuje, že autovrak, kterým se vozidlo stává po vypovězení jeho služby, je ve skutečnosti nebezpečný odpad. Přece jenom obsahuje různé oleje, kyseliny a další chemické sloučeniny, které jsou zdraví škodlivé. Proto tím prvním krokem bude svěření autovraku do péče odborníkům. V tomto případě jsou odborníky myšleni provozovatelé specializovaných zařízení s autorizací pro likvidaci vozidla. 

Abyste se tohoto kroku neobávali, musíme konstatovat, že se jedná o zcela bezplatnou záležitost. Likvidace vozidla majitele opravdu nic nestojí, dokonce mnohá vrakoviště nabízí za likvidaci i jisté odměny. 

Vozidlo musí zaniknout i na úřadech

Co je dalším krokem, který nesmíte minout je návštěva úřadu. To, že automobil zanikne na vrakovišti je sice hezké, ale tím jeho likvidace není ani zdaleka u konce. Musí se odhlásit z registru motorových vozidel, k čemu dojde právě pouze na úřadě s rozšířenou působností, případně na registračním místě obecního úřadu. 

Zrušte povinné ručení

Veškerá ekologická likvidace vozidel končí u zániku povinného ručení. Pojištění odpovědnosti zpravidla zanikne ze zákona dnem vyřazení vozidla z provozu. Vám pak bude vrácena nespotřebovaná část pojistného.