Jaké existují druhy pracovnělékařských prohlídek?

Jaké existují druhy pracovnělékařských prohlídek?

Pracovnělékařské prohlídky jsou jeden ze základních pilířů, na kterých stojí bezpečnost při práci. Není dobré na prohlídky zapomínat, každý zaměstnanec má právo na zajištění bezpečnosti při vykonávání pracovních činností, aby nebylo nijak ohroženo jeho zdraví nebo život. Pokud se svěříte do rukou firmě Extéria, nebudete mít starosti nejen s pracovnělékařskými prohlídkami, ale taktéž ani s dokumentací BOZP nebo školením BOZP, k němuž musí v pravidelných intervalech docházet. Pokud se však rozhodnete starat se o bezpečnost svých zaměstnanců sami, určitě se budete ptát, jaké existují druhy pracovnělékařských prohlídek. 

Vstupní prohlídka je vůbec tou první

Vůbec první prohlídkou v rámci pracovnělékařských prohlídek je vstupní prohlídka. Během té se zjišťuje, jestli je uchazeč o práci čili potencionální zaměstnanec vůbec schopný vykonávat onu pracovní činnost, jestli je způsobilý k výkonu dané pracovní činnosti. Pokud se ukáže, že zaměstnanec nemůže vykonávat danou činnost, je zařazen automaticky na jinou práci nebo musí dojít ke změně pracovních podmínek, případně ho zaměstnavatel nemůže přijmout.

Pak je tu periodická prohlídka

Kromě toho existuje také takzvaná periodická prohlídka, která je jakousi preventivní prohlídkou. Je to prevence proti poškození zdraví. Při periodické prohlídce se zjišťuje, jestli nedošlo ke změnám zdravotního stavu, a to vlivem stárnutí člověka nebo vlivem náročnosti práce. Sleduje se, jestli se nezvýšilo riziko ohrožení zdraví.

Mimořádně se provádí mimořádná prohlídka

Mezi pracovnělékařské prohlídky patří i takzvaná mimořádná prohlídka, kterou je třeba provést ve chvíli, pakliže je nějaký podklad k tomu, že zaměstnanec není zdravotně způsobilý danou činnost vykonávat. Při prohlídce se zjistí, jestli nedošlo ke změně jeho pracovní způsobilosti, respektive jestli se nezvýšila míra rizika ohrožení zdraví. 

Poslední prohlídkou je výstupní prohlídka

Ještě, než dojde k ukončení pracovního vztahu, je zaměstnanec poslán na výstupní prohlídku, při které se zjistí, v jakém zdravotním vztahu je zaměstnanec po ukončení práce.