Na čem všem se můžeme stát závislými?

Na čem všem se můžeme stát závislými?

Člověk, ať už mluvíme o psychicky labilním nebo o vzdělaném a sofistikovaném člověku, se může stát lehce závislým na konkrétní věci nebo na konkrétní činnosti. A zdaleka se nestáváme závislými jenom na drogách, i když závislost na drogách patří k vůbec těm nejhorším, se kterými se člověk může setkat. Odvykání si od této závislosti je totiž velice těžké a člověk musí vykázat opravdu silnou vůli, aby se této závislosti zbavil. Jak ale bylo nastíněno, lidé se nemusí stát závislými jenom na drogách. V naší společnosti se to v posledních letech hemží také závislostmi na alkoholu, na práci nebo na hrách. 

Závislost na alkoholu

Pokud mluvíme o závislosti, mluvíme o stavu, kdy člověk opakovaně propadá sebepoškozujícímu chování. A prakticky mu nezáleží na tom, co mu dané chování způsobuje nebo může způsobit. Je to pro něj slast, potěšení, úleva po náročném dni. 

Tato definice závislosti sedí krásně i na závislost na alkoholu, která je u nás velice častá. Závislost má dopad nejen na naše zdraví, ale taktéž na náš osobní život. 

Gamblerství

Zmiňovaná definice však sedí i na mnoho dalších závislostí, také na závislost na hrách nebo sázení. V tomto případě mluvíme o gamblerství čili o nelátkové závislosti, která má trochu jiné dopady na člověka než zmiňovaná závislost na alkoholu nebo závislost na drogách. 

V tomto případě mluvíme především o negativních dopadech na osobní život a také na psychickou stránku člověka.

Workoholismus

Podobnou nelátkovou závislostí je také workoholismus, což je problém dnešní doby. Jedná se konkrétně o závislost na práci, kterou vykazuje nejeden pracující člověk. Opět má tato závislost dopady hlavně na osobní život, ale samozřejmě to není jediný dopad. Projevuje se to v tomto případě i na chátrajícím zdraví – negativní vliv má především stres, nedostatek spánku nebo fakt, že neumíme odpočívat.